LOGO

Pris:

Det koster 10.250 kr. for en plads hos De Bedste Venner. Heraf dækker kommunen 75 % af de dokumenterede udgifter – dog maksimalt 6673kr i 2024. I vil derfor hver måned modtage et skattefrit tilskud på 6673kr, der vil blive sat ind på jeres konto. Dette svarer til en egenbetaling på 3577kr.

Kommunen yder også søskendetilskud til en plads i den private pasningsordning.

Praktisk ang. betaling:

I skal indbetale det fulde beløb på 10.250 kr. på min konto, således at beløbet er til min rådighed senest om morgenen den 1. i måneden. Tilskuddet fra kommunen udbetales ligeledes d. 1. i måneden.

Tilskuddet fra kommunen betales forud til jer og i skal også betale forud for pladsen hos mig.

For en plads i den private pasningsordning betales der for alle 12 måneder. Dette gælder også ved ferie, fridage og evt sygdom. Der ydes ligeledes kommunalt tilskud for alle 12 måneder.

Pris og tilskud tilpasses hvert år pr. 1. Januar, dette varsles i december.

Prisen dækker fuld kost, klude, udflugter, div. arrangementer, aktiviteter, entreer mm.

Ved “Ja tak” til plads skal der betales et reservationsgebyr svarende til en måneds egenbetaling, som vil blive fratrukket sidste månedsbetaling inden børnehave. Reservationsgebyret tilbagebetales ikke, hvis pladsen ikke længere ønskes.

Konto oplysninger:

Vestjysk Bank

Regnr: 7739

Kontonr: 0001712278

I min private pasningsordning er der 2. måneders opsigelse. Der kan kun opsiges fra d. 1 i måneden.

I opsigelsen skal der fremgå barnets navn og cpr-nr, opsigelsesdato, samt barnets sidste dag i pasningsordningen. Derefter sender jeg den underskrevet ind til Århus kommune og I forældre, vil modtage en kopi.

Spørgsmål vedr. økonomi kan rettes til Tine Rohde fra Aarhus kommune på tlf. 89402222.

Der føres tilsyn fra Aarhus kommune ved pædagogisk konsulent, Ina Lyngesen